Vi har sex avdelningar som heter Linden, Björken, Granen, Kastanjen, Syrenen och Kotten. På förskolan går det cirka 102 barn i åldrarna 1-5 år.

  Vi öppnar 06.45 och stänger 17.30 (Fredagar 17.00).

  Montessori

  Maria Montessori såg de sex första åren som den viktigaste period i en människas liv. Det är då som de första stegen i livets upptäcktsfärd tas. Montessoriförskolan är därför som livet självt, fylld av spännande saker och upplevelser.

  En del av vår verksamhet

  På förskolan arbetar vi med friluftsfrämjandets verksamhet i åldersadekvata grupper. Alla barn och pedagoger arbetar under året med olika temaarbeten som är gemensamma för hela förskolan. I vår verksamhet har vi även gemensamma sångsamlingar, Friskis & Svettis rörelseprogram, barnråd och gör spännande utflykter i vår fina natur.
  Två gånger per år har barnen utställning för sina föräldrar där de visar hur de har arbetat med sina teman. Vi har även luciafirande, trädgårdsdag, sommaravslutning mm.

  Grön Flagg

  På förskolan arbetar vi aktivt med Grön Flagg, ett arbete med hållbar utveckling. Där vi arbetar med olika teman; Livsstil och hälsa, Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och energi, Konsumtion och Kretslopp.

  Föräldramedverkan

  På 3-5 års avdelningarna ansluter varje dag en av Er föräldrar och arbetar tillsammans med Ert/Era barn och pedagoger. Ni deltar i verksamheten ca 1 gång/månad. Det ger er en fantastisk möjlighet att vara tillsammans med ert barn på förskolan – att lära känna barnens kamrater och deras föräldrar och inte minst att grundlägga en bra kommunikation med pedagogerna på förskolan.

  Gå in på länken: Montessoripedagogiken och läs mer om vår pedagogik och barnsyn.